Mikroplasty a zdraví: vědecké výzkumy

V posledních letech úroveň znečištění mikroplasty exponenciálně vzrostla. Přesto existuje jen málo výzkumů, které by hodnotily potenciální negativní důsledky tohoto jevu na životní prostředí a lidské zdraví. Vyprávění o mikroplastech se tedy může zdát jako vyprávění o málo známém nepříteli, který je objeven poprvé.

Co jsou mikroplasty?

Všechny plastové částice menší než 5 mm jsou definovány jako mikroplasty. Mikroplasty rozdělujeme na primární a sekundární. Primární jsou ty, které se dobrovolně vyrábějí průmyslovou činností a používají se ve výrobcích jako jsou mýdla, šampony, čistící prostředky nebo zubní pasty. Jejich použití zlepšuje vlastnosti produktu, např. peelingových mýdel. Sekundární mikroplasty jsou na druhé straně ty, které vznikají nedobrovolně v důsledku rozbití nebo opotřebování hlavního plastového předmětu (například nákupní tašky nebo jednorázového talíře). K tvorbě sekundárních mikroplastů může dojít vlivem přírodních jevů jako pohyb vln moří a oceánů, slunečních paprsků, větru, ale také působením mikrobů. K jejich vzniku může dojít také v důsledku tření pneumatik o asfalt nebo v důsledku praní syntetického oblečení v pračce.

Vědci bijí na poplach

Svět vědy je jednotný ve víře, že lidé přijímají nebo vdechují úlomky mikroplastů prostřednictvím konzumovaných potravin, pitné vody a vzduchu, který dýchají. Začátkem roku 2021 byl v časopise Science publikován výzkum, který vedli profesorka Juliette Legler a profesor Dick Vethaak. Zdůraznili potřebu hloubkového studia tohoto jevu. Jakmile se mikroplasty dostanou do těla nebo s ním přijdou do kontaktu, mohly by ovlivnit činnost orgánů a způsobit reakce, které jsou podle výzkumného týmu málo prozkoumány. Může se jednat o zánětlivé a imunitní reakce.

Mikroplasty jsou nyní všude. Jsme v nich zahaleni jako v mraku. Každý den vznikají další a budou s námi po staletí. Problém je v tom, že momentálně nevíme, jaké jsou úrovně koncentrace. Riziko důsledků na člověka vyplývající z dosavadní absorpce mikroplastů je vypočteno jako nízké, ale „nízké procento absorpce částic není nutně irelevantní při zvažování expozice během života a v důsledku možné akumulace ve tkáních a orgánech“.

Vědci také uvádějí, že samotné mikroplasty v pitné vodě mohou být nosiči patogenů, mikroorganismů, jako jsou např. viry.

Nebezpečné mikroplasty

Nový výzkum plicních následků

Dalším výzkumem v reakci na tvrzení profesora Vethaak a profesorky Legler, byla studia, kterou zveřejnil tým výzkumníků z Floridské státní univerzity. Studie se zabývala možným poškozením plic způsobeným vdechnutím a požitím mikroúlomků plastu. Mezi zaznamenanými údaji se objevuje jasná změna na straně těch buněk, které byly vystaveny „kontaktu“ s mikroplasty jen několik dní. Je správné zdůraznit, že v současnosti se nemluví o buněčné smrti, ale „pouze“ o významných a důležitých změnách.

Výzkum se uskutečnil tak, že se plicní buňky v Petriho misce vystavily množství polystyrenu (běžný polystyren). Tento prvek byl zvolen právě pro jeho široké využití v produktech, které používáme každý den, a tudíž jako jeden z nejvíce znečišťujících plastových materiálů životního prostředí. Několik dní po začátku experimentu plicní buňka drasticky změnila svůj tvar. Vědci také zaznamenali silné zpomalení metabolických procesů samotné buňky a inhibici jejího množení. Profesor Qing-Xiang Sang uvedl, že plasty jsou velice užitečné materiály pro každodenní život. Jsou nepostradatelné, ale jak lidé chceme žít zdravě, takže musíme myslet na způsoby, jak minimalizovat potenciální negativní účinky plastů.

Mikroplasty v plicích

Dokument prezentovaný týmem Floridské státní univerzity podtrhuje stejný odkaz jako ten od profesorů Leglera a Vethaaka: jsme teprve na začátku zkoumání následků mikroplastů na lidské zdraví. Existuje mnoho obav a předpokládá se, že mohou existovat důležité korelace i s nejzávažnějšími respiračními poruchami, jako je zápal plic, astma, rakovina plic, fibróza a je důležité, aby výzkum pokračoval dále.

Pošlete článek známému