Inhalace jako forma rehabilitace po prodělání nemoci covid-19

S novým druhem koronaviru se potýkáme už více než rok. Bohužel stále tak úplně nevíme, co všechno v našem těle provádí a jaké stopy po sobě zanechává. Ti, kteří nemoc prodělali, se často potýkají s více či méně závažnými dýchacími obtížemi. Dle názorů předních odborníků a nejnovějších průzkumů se ukazuje, že s rekonvalescencí může pomoci specializovaný léčebný pobyt v lázních a správně prováděné inhalační techniky.

Dostat se do lázní není tak jednoduché

Protože je ale provoz lázní vzhledem k současné situaci poměrně dost omezen a dostat se sem je takřka nadlidský úkon, nabízí se jako jedna z forem rehabilitace domácí inhalační léčba s pomocí moderních inhalátorů Laica, jejímž prostřednictvím si můžete zkrátit čekací lhůtu nezbytnou pro příjem do vybraného lázeňského zařízení, případně ji využít jako individuální doléčovací metodu po prodělání nemoci covid-19.

Role inhalace v oblasti rehabilitace

Inhalační forma léčby patří bezesporu k terapii mnoha plicních onemocnění, a to z důvodu zajištění vyšších koncentrací léčivé látky lokálně přímo v plicích, čímž je dosaženo maximálního možného efektu spolu s nízkým rizikem výskytu nežádoucích účinků. 

Ani nemoc covid-19 tak není v téhle oblasti výjimkou. Například hlavní lékař Lázní Luhačovice MUDr. Jiří Hnátek zmiňuje, že v souvislosti s rekonvalescencí pomáhají „především individuální inhalace přírodní minerální vodou, dechové rehabilitace, masáže, vybrané vodoléčebné procedury a pitná terapie lázeňských minerálních vod.“

Na oxfordské univerzitě pro změnu probíhala studie týkající se použití vysokých dávek inhalovaných kortikosteroidů, které se podávaly pacientům s časnou infekcí koronavirem. Kortikosteroidy měly zabránit klinickému poškození dýchacího ústrojí pacienta a jeho následné hospitalizaci. A jak studie dopadla? Rané mikrobiologické údaje prokázaly, že kortikosteroidy jsou účinné při zpomalení rychlosti replikace koronaviru v plicních buňkách. Díky inhalační terapii se navíc dostaly na potřebná místa v plicích, čímž byl maximalizován jejich účinek.

Více ukáže čas

Z výše uvedeného vyplývá, že správná metoda inhalace a moderní inhalátory sehrávají v současné situaci významnou roli a mohou být účinným prostředkem při doléčování nejrůznějších plicních onemocnění, včetně tolik obávaného Covidu-19. Protože je ale nemoc stále nová, až v průběhu následujících měsíců a let budeme znát bezpečně odpovědi na všechny důležité otázky, které se této problematiky týkají. S bojem proti jejím následkům můžete ale začít už dnes.

Pošlete článek známému