Kontaminovaná pitná voda v zemědělských oblastech

Podle studií společnosti Global Water Partnership je primárním a jediným zdrojem pitné vody, pro cca 3,5 miliardy lidí, domovní napojení, dalších 1,3 miliardy navíc využívá i jiné zdroje než vodovody, chráněné prameny či studny, ale více než 1 miliarda nemá přístup k žádnému zdroji pitné vody. Na Slovensku a v Česku výrazným nedostatkem pitné vody zatím netrpíme. Jak je to však s její kvalitou?

Kvalita pitné vody

Kvalitu pitné vody velmi výrazně ovlivňuje prostředí, demografická struktura, infrastruktura a v neposlední řadě ekonomika. Z průzkumů vyplývá, že až 91,4% sídel nacházejících se ve střední a východní Evropě má méně než 2000 obyvatel. Hlavní pozornost legislativy Evropské unie se zaměřuje na řešení problémů odpadních vod v aglomeracích s více než 2000 obyvateli. Ale obce s méně než 2000 obyvateli jsou mimo hlavního zájmu rozhodovacích orgánů i vodohospodářů. Ve zmíněných oblastech se proto často setkáváme s nadměrnými hodnotami zdraví škodlivých prvků, které by se v pitné vodě neměly vyskytovat vůbec, případně v minimálních množstvích.

Problémy s vodou na vesnici a zemědělských oblastech

Pokud bydlíte na vesnici, mimo města nebo v zemědělské oblasti, určitě jste se již nejednou setkali s pojmy jako dusičnany, dusitany, pesticidy, herbicidy apod. Co jsou vlastně zač a na jaké jiné látky bychom si měli dát pozor? 

  • Dusitany - vznikají složitými biochemickými reakcemi. Dusitany jsou soli kyseliny dusité. Na rozdíl od dusičnanů mohou způsobovat vážně zdravotní problémy.
  • Dusičnany - nacházejí se téměř ve všech zdrojích vody. Zvýšené množství souvisí se znečištěním pramenícím ze splaškových a zemědělských odpadních vod, ale také s využíváním zemědělských hnojiv.
  • Pesticidy a herbicidy - se používají v zemědělství například pro odstranění nežádoucích plevelů.

Mezi moderní znečišťovatele pitné vody patří i hormonální antikoncepce, steroidy, léky, pesticidy, ropné produkty, těžké kovy (olovo, arsen, rtuť, nikl, kyanidy). Problém nastává v momentě, když proniknou do pitné vody. I stopová množství mohou vyvolávat různé zdravotní potíže nejen u zvířat, ale také u lidí a hlavně dětí.

dusičnany vo vodě

Jaké problémy nám může způsobit kontaminovaná pitná voda?

Podle SZÚ má kontaminovaná voda častokrát na svědomí poškození zdraví a přenos infekčních chorob. Nejčastějšími projevy jsou střevní nákazy, cholera, hepatitida typu A, enteroviróza, a různá parazitární onemocnění. Zvýšená koncentrace chemických látek obsažených ve vodě může způsobit akutní poškození organismu nebo chronické zdravotní problémy. Nejproblematičtějšími zdroji jsou vlastní studny, v nichž jsou častokrát pozorovány zvýšené hodnoty dusičnanů, které způsobují karcinogenní onemocnění, poruchy trávení, endokrinního systému či imunity.

Dvojitá filtrace pro zdravotně nezávadnou vodu

I přes zarážející fakta, že až 80-85% zdrojů pitné vody z individuálního zásobování nevyhovuje hygienickým požadavkům, existují způsoby, jak takovou vodu proměnit nejen na pitnou, ale dokonce i chutnou. V první řadě je však třeba zjistit s jakými bakteriemi, chemikáliemi, případně mikroorganismy máme co dočinění. Rozbor a analýza pitné vody jsou prvním krokem k odstranění její závadnosti. Aktuálně existuje množství způsobů úpravy pitné vody. Například, k odstranění dusičnanů pronikajících do spodních vod ze zemědělských hnojiv se používá iontová výměna, reverzní osmóza či elektrodialýza. Na klasickou dezinfekci se běžně využívá chlor, který má však stejně negativní vliv na naše zdraví. Reverzní osmóza, elektrodialýza a jiné mechanické způsoby úpravy vody jsou však časově a finančně velmi náročné. V případě chloru zas nemáme pod kontrolou jeho množství přidávané do vody. Naštěstí existuje i pohodlnější, méně ekonomický a vysoce efektivní způsob úpravy vody jako například filtrační zařízení v podobě filtračních konvic.

Komplikovaným problémem souvisejícím s kvalitou vody na vesnicích a v zemědělských oblastech se zabývali i výrobci filtračních zařízení Laica, kterým se podařilo vytvořit filtrační konvici určenou speciálně k odstranění chlóru, bakterií, chemikálií, mikroplastů, těžkých kovů a jiných zdraví škodlivých látek. Účinnost filtrace je podpořena kombinací dvou filtrů - Bi-flux a Germ-Stop. Klasický Bi-Flux filtr funguje na 5stupňové filtrační technologii, která redukuje těžké kovy, chlor, vodní kámen, pesticidy a herbicidy, dusitany a dusičnany. Filtr Germ-Stop navíc z vody odstraní 99,99% bakterií obsažených v pitné vodě. Navíc, chuť vody je ve srovnání s původní výrazně lepší.

Zachování zdravé pitné vody může být v dnešní době opravdu běh na dlouhé tratě, ale dříve než přistoupíte ke komplikovaným, časově a finančně náročným technickým řešením, odhalte problém, který potřebujete vyřešit kvalitním rozborem vody a následným zvolením té správné filtrační metody. 

Věříme, že s aktuálně dostupnými produkty i vy najdete to nejlepší řešení.

jak se zbavit dusičnanu

Pošlete článek známému